Загальні умови грантової програми мікропроєктів TalentA-2021
Участь в грантовому компоненті Програми TalentA - конкурсі на отримання грантів для імплементації мікропроєктів від компанії Corteva Agriscience - можуть взяти всі Учасниці, окрім представниць державних інституцій та установ, державної центральної чи місцевої влади та державних службовців, які:

 • прослухали не менше 75% лекцій, успішно пройшли підсумкове тестування, отримали Сертифікат учасниці та набрали найбільшу кількість балів;
 • подали заявку на участь, включаючи есе з викладенням концепції мікропроєкту,
  що відповідає цілям сталого розвитку й спрямований на покращення продовольчої безпеки громад
Corteva Agriscience підтримує конкурсні проєкти відповідно до цілей сталого розвитку, спрямованих на покращення продовольчої безпеки громад та вирішення відповідних потреб шляхом:
Подолання голоду
Надання доступу до питної води
Підтримка відповідального споживання
Боротьба зі змінами клімату
Збереження екосистем
Важливо! Покращання продовольчої безпеки – ключова тема грантових заявок,
і організатори розглядатимуть проєктні пропозиції, які відповідають вимогам конкурсу.


Перевага надаватиметься мікропроєктам, реалізація яких передбачає синергію для забезпечення сталості проєктів: залучення партнерів та мобілізацію ресурсів громади
(в тому числі – нефінансових), співфінансування, інтеграція громад, співпраця з місцевими органами влади, кооперація, створення соціальних підприємств, можливості для залучення молоді, підтримки літніх людей та людей зі спеціальними потребами тощо.

Організатор залишає за собою право до серпня місяця вносити корективи в Умови участі. Про всі зміни в Умовах Учасниць буде поінформовано заздалегідь по усіх каналах комунікації, зазначеним Учасницями в Анкеті. Учасниці мають підтвердити отримання інформації про зміни, що відбулися. За відсутності такого підтвердження, Організатор вважатиме, що інформацію взято до відома.

Географія мікропроєктів: проєкт може бути впровадженим у будь-якому регіоні України, але на місцевому рівні та для населених пунктів, чисельність яких не перевищує 10000 осіб.

Загальний фонд фінансування становить 22 000 доларів США і буде розподілений
між проєктами-фіналістами таким чином:

1 місце – 10 000 доларів США;
2 місце – 7 000 доларів США;
3 місце – 5 000 доларів США.

Виплата грантових коштів відбуватиметься в національній валюті у встановленому еквіваленті за офіційним курсом на день перерахунку коштів.

Мінімальний кошторис кожної окремої проєктної заявки, що буде профінансована
з коштів фонду Програми TalentA-2021, складає 5000 доларів США, максимальний – 10000 доларів США. Якщо розмір кошторису перевищує суму гранту, заявник має підтвердити наявність та джерела додаткового фінансування понад суму гранту. Учасниці мають право подати проєктні заявки, розраховані на три зазначені грантові суми, конкретно обґрунтувавши зростання бюджету. Наявність партнерів або інших підтверджених джерел додаткового фінансування проєктів вітається, і вони мають бути зазначені в проєктній заявці.

Організатори наголошують на важливості партнерства між заявниками і громадою, заявниками і місцевою владою, між фермерами – задля розробки дійсно важливих для спільноти, сталих проєктів, які мають потенціал для розвитку. Саме у такому партнерстві зацікавлених сторін Засновник та Організатор вбачають джерело конструктивних, життєздатних ідей для мікропроєктів, консолідації громади і влади та джерела додаткового фінансування.

Заявки мають повністю відповідати технічним вимогам, викладеним в Умовах, і бути подані згідно з наведеною Формою заявки, яку можна завантажити тут:
Форма заявки не повинна перевищувати 10 сторінок і має містити таку інформацію:

 • титульний аркуш (назва мікропроєкту, ПІБ та контактні дані аплікантки);
 • стисле резюме мікропроєкту;
 • обґрунтування актуальності мікропроєкту та його впливу на життя і розвиток громади/території;
 • цілі й задачі мікропроєкту;
 • методи та інструменти реалізації мікропроєкту;
 • моніторинг та оцінка ефективності мікропроєкту;
 • подальше фінансування/сталість мікропроєкту;
 • кошторис/бюджет.

Заявки слід подавати у період від 1 вересня до 23:59 30 вересня 2021 року
в електронному вигляді за електронною адресою info@talenta.org.ua


До розгляду буде прийнято проєкти, які подані вчасно, оформлені належним чином
та відповідають викладеним у цьому документі вимогам, включаючи вимоги до учасниць.

Головні критерії відбору заявок для участі в грантовому конкурсі:

 • високий соціальний вплив проєкту відповідно до цілей сталого розвитку,
  що спрямовані на покращання продовольчої безпеки громад та вирішення відповідних потреб;
 • чітко визначена мета і детальний план реалізації проєкту;
 • реалістичні, послідовні та чітко визначені очікувані результати від реалізації проєкту та його обґрунтована сталість;
 • збалансований бюджет та реалістичні часові рамки;
 • додаткові джерела фінансування проєкту (механізми співфінансування, зокрема, співпраця з місцевими органами влади, громадами та партнерами).

Усі мікропроєкти, які увійдуть до шорт-листа, сформованого Комітетом з інвестицій
в громади засновника програми – компанії Corteva Agriscience, будуть допущені до публічного захисту та розглянуті членами Експертної Ради програми в онлайн-форматі. Усі отримані мікропроєкти оцінюватимуться за наведеною таблицею оцінки проєкту по кожному пункту за шкалою в діапазоні 1-5 балів; бали, набрані за пріоритетними показниками, множаться на відповідний коефіцієнт, і виводиться середній бал – у такий спосіб буде виведено консолідовану оцінку й визначено групу фіналісток.

За сумою балів, виставлених членами Експертної Ради, буде виведено середній бал
і визначено переможців.

У випадку, якщо два або кілька проєктів набрали однакову суму балів, Експертна Рада проводить додаткові консультації та вирішує питання щодо переможця шляхом простого або (за необхідності) таємного голосування.

Право вирішального голосу належить Голові Експертної Ради.
Критерії оцінки програми
Увага! Адміністративні витрати (оренда офісу, оплата за управління проєктом
і бухгалтерський облік, комунальні послуги, зв'язок, канцелярські товари, банківські збори і т. д.) не повинні перевищувати 5% від загального кошторису проєкту. В рамках Програми не можуть фінансуватися придбання оргтехніки або іншого обладнання, навчальні курси та послуги консультантів тощо.

Переможниці грантового конкурсу будуть визначені не пізніше 10 жовтня 2021 року. Вони візьмуть участь у Церемонії нагородження, яка відбудеться у Всесвітній день сільських жінок – 15 жовтня 2021 року в Києві.

У випадку форс-мажорних обставин, що унеможливлюють виконання організаторами своїх зобов'язань у зазначені терміни, нові терміни будуть оголошені додатково на сайті Програми та повідомлені учасницям.

Made on
Tilda