Загальні умови грантової програми мікропроєктів TalentA
Участь у конкурсі на отримання грантів для імплементації мікропроєктів від компанії Corteva Agriscience можуть взяти винятково жінки-підприємниці, котрі працюють у сільському господарстві та проживають у сільській місцевості, є сертифікованими учасницями освітньої програми TalentA.
Corteva Agriscience підтримує конкурсні проєкти відповідно до цілей сталого розвитку, спрямованих на покращення продовольчої безпеки громад та вирішення відповідних потреб шляхом:
Подолання голоду
Надання доступу до питної води
Підтримки відповідального споживання
Боротьби зі зміною клімату
Збереження екосистем
Перевага надаватиметься мікропроєктам, реалізація яких передбачає синергію для забезпечення сталості проєктів: залучення партнерів та мобілізацію ресурсів громади
(в тому числі – нефінансових), співфінансування, інтеграція громад, співпраця з місцевими органами влади, кооперація тощо.

Географія мікропроєктів: проєкт може бути впровадженим у будь-якому регіоні України, але на місцевому чи регіональному рівні.

Максимальний розмір кошторису кожної окремої заявки не може перевищувати 5000 доларів США. Якщо розмір кошторису перевищує суму гранту, заявник має підтвердити наявність та джерела додаткового фінансування понад суму гранту.

Загальний фонд фінансування становить 12000 доларів США і буде розподілений між проєктами-фіналістами таким чином:

1 місце – 5000 доларів США;
2 місце – 4000 доларів США;
3 місце – 3000 доларів США.

Виплата грантових коштів відбуватиметься в національній валюті в еквіваленті за офіційним курсом Національного банку України на день перерахунку коштів.

Заявки мають повністю відповідати технічним вимогам, викладеним в Умовах, і бути подані згідно з наведеною Формою заявки, яку можна завантажити нижче.

Форма заявки не повинна перевищувати 10 сторінок і має містити таку інформацію:
·
титульний аркуш (назва мікропроєкту, ПІБ та контактні дані апліканта);
·
стисле резюме мікропроєкту;
·
обґрунтування актуальності мікропроєкту та його впливу на життя і розвиток громади/території;
·
цілі та задачі мікропроєкту;
·
методи та інструменти реалізації мікропроєкту;
·
моніторинг та оцінка ефективності мікропроєкту;
·
подальше фінансування/сталість мікропроєкту;
·
кошторис/бюджет.
Заявки слід подавати в електронному вигляді за електронною адресою info@talenta.org.ua у період від дати оголошення 31 серпня до 12:00 30 вересня 2020 року.

До розгляду Експертної Ради буде прийнято проєкти, які подані вчасно, оформлені належним чином та відповідають викладеним у цьому документі вимогам.

Головні критерії відбору заявок на участь у грантах:
· високий соціальний вплив проєкту відповідно до цілей сталого розвитку, спрямованих на покращення продовольчої безпеки громад та вирішення відповідних потреб;
· чітко визначена мета і детальний план реалізації проєкту;
· реалістичні, послідовні та чітко визначені очікувані результати від реалізації проєкту та його обґрунтована сталість;
· збалансований бюджет та реалістичні часові рамки;
· додаткові джерела фінансування проєкту (механізми співфінансування, зокрема, співпраця з місцевими органами влади, громадами та партнерами).

Усі мікропроєкти, включені до шорт-листа, будуть розглянуті персонально кожним членом Експертної Ради й оцінюватимуться згідно з наведеною таблицею оцінки проєкту за кожним пунктом за шкалою в діапазоні 1-5 балів, а бали, набрані за пріоритетними показниками, множаться на коефіцієнт 2.

За сумою балів, виставлених 10 членами Експертної Ради, буде виведено середній бал і визначено переможців.

У випадку, якщо два або кілька проєктів набрали однакову суму балів, Експертна Рада проводить додаткові консультації та вирішує питання щодо переможця шляхом простого або (за необхідності) таємного голосування.
Право вирішального голосу належить Голові Експертної Ради.

Критерії оцінки програми
Made on
Tilda